usługi executive search usługi executive search

Kałużyński & Madeja

Świadczymy usługi doradztwa executive search oraz assessmentu dla firm działających w regionie Europy Środkowo Wschodniej a zwłaszcza w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Rumunii.

Przedsiębiorstwa różnych branż oraz instytucje finansowe angażują nas w poszukiwania i assessment talentu na następujących szczeblach:

Członkowie Zarządu: Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Marketingu, Dyrektor Sprzedaży, itp.
Kluczowi Menedżerowie: różnych funkcji: Sprzedaż, Marketing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Komunikacja i Public Relations, Zarządzanie łańcuchem Dostaw i Logistyką, Operacje, Skarb, Zarządzanie Ryzykiem, Equity Research, Audyt Wewnętrzny;
Specjaliści: Audytor Wewnętrzny, Konsultant, Senior Associate, Analityk, itp.

Nasze główne specjalizacje branżowe to:

© Kałużyński & Madeja